WWW.BATOSPRING.BE

Huurvoorwaarden

 

Het gehuurde springkasteel wordt voor u opgesteld voor een duur van 09:00 uur tot 21:00 uur , tenzij anders overeengekomen .

 

Verlengkabel 220 volt met aarding ( standaard verlengkabel ) dient aanwezig te zijn .

  

Het springkasteel dient , indien aanwezig , steeds op gras of zachte ondergrond geplaatst te worden . Indien niet mogelijk valt de verantwoordelijkheid en de permanente controle ten laste van de huurder daar op een harde ondergrond het springkasteel niet op een veilige manier verankerd kan worden .

 

De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt . Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald . Enkel bij hevige rukwinden en storm mag het kasteel tijdelijke afgelaten worden . U dient ons hiervan telefonisch te verwittigen op volgende telefoonnummer 0479 / 59 53 28

 

Schoenen , broeksriemen , puntige voorwerpen , dragen van brillen , eten , drinken , … zijn niet toegelaten op het springkasteel dit om materiele en vooral lichamelijke schade te voorkomen .

 

Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig opbergen samen met het springkasteel zelf .

 

Bij defect dient u ons onmiddellijk te verwittigen , dit om tijdstip te kunnen vaststellen en dat op volgende telefoonnummer  0479 / 59 53 28

 

Het springkasteel wordt niet doorverhuurd of geldelijk uitgebaat . Dit kan slechts na ons akkoord .

 

Contante betaling of overschrijvingsbewijs bij levering .

Waarborg ( 50 € ) dient steeds contant betaald te worden bij levering .

Bij niet betaling wordt het kasteel niet afgeleverd .

  

Het springkasteel wordt door ons gratis geleverd en geplaatst binnen een straal van 20 km rond TEMSE .

Buiten deze straal : 0,25 € / km .

 

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

  

Bij annulatie dient de helft van de huursom te worden betaald als schadevergoeding voor de verbroken huurovereenkomst .

Uitzondering bij aanhoudend slecht weer .

 

Bij plaatsing van bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van de voorwaarden .

 

Tenslotte nog dit : SPRINGKASTELEN ZIJN ONTWORPEN VOOR KINDEREN

  

VEEEEEEEL SPRINGPLEZIER

BTW : BE0837237781

Maandag - Zondag
09:00 - 19:00